Aktualności

Relacje ze szkolnych wydarzeń.

10.01.2018 - 11:43:11

Sp2 Wałcz

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Okiem artysty - Salvador Dali" we Wrocławiu

Do konkursu przystąpiło 129 szkół i pracowni plastycznych, nadsyłając 887 prac. Organizatorzy do wystawy pokonkursowej zakwalifikowali 184 prace z 98 placówek oświatowych. Przyznano 40 nagród i 80 wyróżnień w czterech kategoriach plastycznych.

Rysunek i grafika - wyróżnienia równorzędne

  • Martyna Markowska, l. 15 – SP 2, Wałcz

Placówki zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej:

  • SP nr 2, Wałcz - Mirosława Szymańska
23.12.2017 - 12:55:11

Dwudziestego grudnia 2017 r. w Wałeckim Centrum Kultury odbył się po raz szósty coroczny koncert świąteczny - "Wieczór z aniołem", zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Wałczu. W tym roku przewodnim motywem muzycznym były utwory o tematyce świątecznej z lat 60 - tych. Uczniowie pod kierunkiem wychowawców przygotowali przedstawienie, w którym główny bohater opowieści opisuje swoje święta w wypracowaniu szkolnym.

Wszyscy aktorzy, soliści i tancerze wykazali się na deskach sceny kunsztem i talentem. Trudno tu kogokolwiek wyróżniać, choć na pewno warto wspomnieć o wzruszającym wykonaniu walca śnieżynek przez klasę I a. Ważną rolę odegrali uczniowie dźwiękowcy, zasiadający z p. Bożeną Ledaman-Berdysiak za pulpitem - Jan Tymoszuk i Maciej Komorowski z klasy III b. Oświetleniowcy Filip Zdaniukiewicz i Maciej Gradzik z klasy III b. 

Miłym akcentem kończącym ten magiczny wieczór - było wręczenie występującym artystom przez dyrektora szkoły p. Andrzeja Łojewskiego skrzyni ze słodyczami. Jak co roku mogliśmy liczyć na naszą publiczność. Na przedstawienie przybyło liczne grono rodziców, nauczycieli, absolwentów i przyjaciół szkoły. W czasie koncertu - tradycyjnie koło plastyczne „Sztukateria” przygotowało kiermasz świątecznych ozdób, a Rada Rodziców stoisko z wypiekami. Koordynatorem "Wieczoru z aniołem" była p. Agata Koteras i p. Mirosława Szymańska.

Organizatorzy koncertu dziękują osobom, które pomogły nam w tym przedsięwzięciu - wychowawcom, rodzicom, dyrektor WCK - p. Krystynie Kalwasińskiej, dyrektor ŚDS - u p. Annie Baculewskiej, p. Izabeli Ciechalskiej.

G2 Wałcz

Na skróty

Odsyłacze graficzne do wybranych działów na naszej stronie internetowej.

Galeria zdjęć

Zdjęcia z imprez szkolnych.


Nasza szkoła

Informacje o naszej szkole.



O szkole

Robert Schuman

Nasza szkoła od 23 listopada 2004 r. nosi imię Roberta Schumana. Czy to przypadek? Na pewno nie. Z całą odpowiedzialnością zdecydowaliśmy, by właśnie Robert Schuman był naszym patronem. Dlaczego? A czy jest człowiek, który bardziej zasługuje na taki "żywy pomnik" jakim jest nasza szkoła? Ktoś może powiedzieć, że tak, że w historii było wiele takich osób. Zapewne, ale my spośród nich wybraliśmy właśnie Roberta Schumana. To jego dokonania a także osobowość miały wpływ na nasz wybór.

Prosty, skromny i uprzejmy oto cechy, którymi określali Roberta Schumana jego przyjaciele i znajomi. To człowiek prawy, wierny zasadom, ale równocześnie postępowy. Gorący zwolennik nowatorskiego pojęcia patriotyzmu, według którego "liczy się przede wszystkim miłość do współbraci, nie zaś zewnętrzne przywiązanie do miejsc" Robert Schuman był człowiekiem wierzącym, ale nikomu nie narzucał swych poglądów. Tak w życiu prywatnym, jak i publicznym kierował się zasadami pełnej tolerancji i demokracji. Obce mu było przekonanie o własnej wyższości i nieomylności.

Kliknij

Historia szkoły

W 1618 roku do Wałcza przybyli jezuici - zakon stanowiący w Polsce od XVI do XVIII wieku niemałą potęgę. Po okresie poświęconym organizacji rozpoczęli starania o założenie szkoły. Okazały się one skuteczne, bowiem w 1651 roku władze miasta prawnie przekazały jezuitom tzw. "Górę Mniszą". W 1662 roku zakonnicy wybudowali swoją nową siedzibę i założyli szkołę, której fundatorami byli m. in. Tuczyńscy. Patronem szkoły został św. Stanisław Kostka. U stóp Góry Mniszej zbudowano również domki mieszkalne dla młodzieży. Na przeszkodzie w dalszym rozwoju jezuickiej placówki oświatowej stanęło jej niefortunne położenie w pobliżu rozlewiska jeziora Raduń i mokradeł rzeczki Młynówki. Dlatego jezuici zaczęli zabiegać o jak najszybsze przeniesienie szkoły do miasta.

W 1671 roku na mocy patentu króla Polski Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1669-1673), bracia zakonni objęli w posiadanie obszar zwany w gwarze "Górą Rybią" albo "Górą Burmistrzowską" (obecnie znajduje się tutaj Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Kazimierza Wielkiego). Mimo to Góra Mnisza wciąż pozostawała własnością jezuicką. Władze miasta wielokrotnie wysuwały pretensje do tego terenu. Ale dopiero 5 sierpnia 1771 roku został zawarty układ: góra wróciła do miasta w zamian za przyznaną jezuitom ziemię koło Strączna. W II połowie XVIII wieku na Górze Mniszej założono cmentarz. Plan miasta z 1810 roku dzielił miejsce pochówków na dwie części: niemiecko-katolicką i polsko-katolicką. Najprawdopodobniej Polaków i Niemców chowano osobno.

Kliknij

Laureaci, finaliści konkursów przedmiotowych

Informacje o laureatach i finalistach wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

Wiktoria Burdun

Laureatka konkursu j. niemieckiego

Weronika Garlikowska

Laureatka konkursu j. angielskiego

Justyna Kowalczewska

Laureatka konkursu polonistycznego

Ludzie uczą się w 25 procentach od mistrza, w 25 procentach słuchając samych siebie, w 25 procentach od przyjaciół, a w 25 procentach uczy ich czas.

Paulo Coelho

Kontakt

Dni wolne od zajęć, szukaj na stronie, kontakt.

Dni wolne od zajęć

  1. 2 listopada 2017 r.
  2. 3 listopada 2017 r.
  3. 18 kwietnia 2018 r.
  4. 19 kwietnia 2018 r.
  5. 20 kwietnia 2018 r.
  6. 30 kwietnia 2018 r.
  7. 2 maja 2018 r.
  8. 4 maja 2018 r.

Szukaj


Adres

Szkoła Podstawowa nr 2
im. R. Schumana w Wałczu
78-600 Wałcz
   ul. M. Konopnickiej 2
  67 258 47 28
  sekretariat(at)sp2walcz.com
  sp2walcz.com