– 2021 – wrzesień

Uczeń czytający książkę

„Książki nie gryzą, pochłaniają w całości.”

W tym roku w akcję z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania (29 września) włączyła się cała szkoła. Rano przy wejściu do szkoły rodzice uczniów klas pierwszych i drugich otrzymali okolicznościową ulotkę, w której omówione zostały zalety głośnego czytania z dziećmi.

Czytaj więcej Konkursy czytelnicze

Zdjęcie zbiorowe uczniów biorących udział w Grze Miejskiej

We wtorek 21 września reprezentanci naszej szkoły z klasy ósmej brali udział w Sportowej Grze Miejskiej. Zabawa polegała na przemieszczaniu się ulicami Wałcza i odpowiadaniu na pytania związane ze znajomością naszego miasta. Uczniowie musieli również wykazać się wiedzą o sportowcach i olimpijczykach związanych z Wałczem.

Czytaj więcej Gra Miejska

Widzowie Miejskiego Przeglądu Piosenki Sportowej i Zespołów Tanecznych

Dnia 21 września 2021 r. w Wałeckim Centrum Kultury odbył się Miejski Przegląd Piosenki Sportowej i Zespołów Tanecznych - zorganizowany przez Urząd Miasta Wałcz i Szkołę Podstawową nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu. Przegląd miał na celu uświetnienie uroczystych obchodów 75 Rocznicy Wałeckiego Sportu. W przeglądzie wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej …

Czytaj więcej Miejski Przegląd Piosenki Sportowej

Góra