BIP Sp nr 2 Wałcz
YouTube SP nr 2 Wałcz
Dziennik internetowy

Rekrutacja

 

G2 Wałcz

G2 Wałcz

 

Uwaga!!!
W dniach od 6 do 17 kwietnia 2020 r. będzie trwała rekrutacja uzupełniająca

Lista uczniów przyjętych do klas I
Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałczu

 

G2 Wałcz

Uwaga Rodzice

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I na rok szkolny 2020/2021 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

 • w postępowaniu rekrutacyjnym od 24 lutego do 6 marca 2020 r.
 • w postępowaniu uzupełniającym od 6 kwietnia do 17 kwietnia 2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków:

 • w postępowaniu rekrutacyjnym od 9 do 16 marca 2020 r.
 • w postępowaniu uzupełniającym od 20 do 30 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie nr 7/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2
im. Roberta Schumana w Wałczu
z dnia 04.02.2020 r. w sprawie:

 • postępowania rekrutacyjnego przy przyjmowaniu uczniów do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 2 w Wałczu
  oraz powołania komisji rekrutacyjnej.

 

Terminarz postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych


Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 na rok szkolny 2020/2021


Oświadczenie o woli przyjęcia do szkoły


Cała dokumentacja dotycząca naboru do SP nr 2


 

Wstecz

» Start

Dalej

» Aktualności

Kontakt

Dni wolne od zajęć, szukaj na stronie, kontakt.

Dni wolne od zajęć

 1. 18 października 2019 r.
 2. 31 października 2019 r.
 3. 2 i 3 stycznia 2020 r.
 4. 30 kwietnia 2020 r.
 5. 12 czerwca 2020 r.

Szkolne dzwonki


Adres

Szkoła Podstawowa nr 2
im. R. Schumana w Wałczu
78-600 Wałcz
   ul. M. Konopnickiej 2
  67 258 47 28
  sekretariat(at)sp2walcz.com
  sp2walcz.com

Szukaj