Dziewczynka zasłaniająca twarz rękoma

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:

 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 • podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
 • skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu,
 • w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
 • ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń …

Czytaj więcej Sprawy sporne

Zajęcia plastyczne dla dzieci

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

 • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
 • Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli.
 • W dalszej perspektywie działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów prawa oświatowego.

Zakres działań:

 • Załatwianie indywidualnych skarg.
 • Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole.
 • Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).
 • Współpraca z fachowcami (np. psychologiem, pedagogiem, prawnikiem).
 • Współdziałanie w …

  Czytaj więcej Zadania i funkcje

Dzieci siedzące w klasie na podłodze

To mój sposób na dobry nastrój. Kiedy jest mi źle, czuję się samotna, robię kilka rzeczy.

 1. Wracam pamięcią do wspomnień, chwil, które spędzałam z Wami – tych dobrych i tych bardziej wymagających.
 2. Odwołuję się do pozytywnych myśli, które nie raz zachęcały mnie do pracy, a wywołane były wspomnieniem wspólnych inicjatyw.
 3. Wspominam wszystkie rodzaje aktywności w tym …

  Czytaj więcej Sposób na dobry nastrój

Mama z córką siedzą na ławce
Kiedy wydarzy się wypadek masowy lub trudna sytuacja, która dotyka większą liczbę osób, chcemy się jednoczyć, gromadzić, by okazywać sobie wzajemne wsparcie. Możemy tu powiedzieć o „współprzeżywaniu” podobnych emocji. Dziś stanęliśmy w obliczu epidemii koronawirusa. Spędzamy dni, już tygodnie w domu - izolacja to dla nas nowa sytuacja, okres dystansu społecznego, kwarantanny. Wydłużony czas spędzany …

Czytaj więcej Wspierajmy się

Dziewczyna ze słuchawkami na szyi

Rodzina jest dla człowieka jedną z najważniejszych wartości. Przynależność do niej powinna dawać poczucie szczęścia i bezpieczeństwa. Podstawowym zadaniem rodziny jest wychowanie nowego pokolenia. Rodzice troszcząc się o dzieci zapewniają im prawidłowe warunki do rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, przygotowując do samodzielnego “dorosłego” życia.

Czytaj więcej Jak pomóc swojemu dziecku?