BIP Sp nr 2 Wałcz
YouTube SP nr 2 Wałcz
Dziennik internetowy

Deutsches Sprachdiplom

 

Deutsches Sprachdiplom DSD

Certyfikat językowy DSD (Deutsches Sprachdiplom) jest egzaminem z języka niemieckiego przeznaczonym dla uczniów i uczennic szkół zagranicznych przeprowadzanym na mocy porozumienia z Ministerstwem Kultury RP. Według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) certyfikat ten można zdobyć na różnych poziomach, nasi uczniowie zdają go na poziomie I, dokładnie A2 lub B1. Egzamin DSD jest egzaminem przewidzianym dla całej grupy bądź klasy, stąd nie można do niego przystępować indywidualnie. Egzamin DSD przeprowadzany jest nieodpłatnie i na miejscu w danej szkole.

O programie

 • Możliwość uzyskania biegłej znajomości języka niemieckiego, poświadczonej dyplomem DSD I na poziomie A2/B1 w gimnazjum, uznawanym we wszystkich krajach europejskich.
 • Nauka, przygotowanie i sam egzamin przeprowadza się w szkole, są bezpłatne i finansowane przez Republikę Federalną Niemiec.
 • Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną nauczycielkę języka niemieckiego Edytę Templin w systemie 5 godzin nauki języka niemieckiego w tygodniu w klasach I, II i III  z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania.
 • Uczniowie przygotowywani są do egzaminu w trakcie nauki w szkole.
 • Po ukończeniu tej klasy uczniowie mają zagwarantowaną kontynuację nauki w LO im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu i mogą przygotować się do egzaminu DSD II na poziomie C1.
 • Posiadanie dyplomu DSD I zwiększa szanse na rynku pracy nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, stanowi wiarygodne potwierdzenie bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego dla przyszłego pracodawcy.

DSD

Kliknij zdjęcie

 
 

Kontakt

Dni wolne od zajęć, szukaj na stronie, kontakt.

Dni wolne od zajęć

 1. 18 października 2019 r.
 2. 31 października 2019 r.
 3. 2 i 3 stycznia 2020 r.
 4. 30 kwietnia 2020 r.
 5. 12 czerwca 2020 r.

Szkolne dzwonki


Adres

Szkoła Podstawowa nr 2
im. R. Schumana w Wałczu
78-600 Wałcz
   ul. M. Konopnickiej 2
  67 258 47 28
  sekretariat(at)sp2walcz.com
  sp2walcz.com

Szukaj