BIP Sp nr 2 Wałcz
YouTube SP nr 2 Wałcz
Dziennik internetowy

Bloki tematyczne

 

Blok tematyczny: budowle

Cele operacyjne

Uczeń:

 • Charakteryzuje style architektoniczne zabytkowych budowli w kraju.
 • Przedstawia krótki rys historyczny wykonywanego modelu.
 • Przelicza skalę modelu na wymiar rzeczywisty.
 • Określa cechy architektoniczne budynków.
 • Dokonuje analizy i poznaje etapy powstawania budowli.
 • Projektuje i wprowadza własne rozwiązania technologiczne do modeli (elementy obrotowe, przesuwane, otwierane itp.).
 • Eksponuje swoje osiągnięcia na konkursach i wystawach.

Formy pracy:

 • Analiza danych architektonicznych oraz konstrukcyjnych zawartych w instrukcji.
 • Przeliczenie skali budynku zawartej w danych modelu.
 • Sporządzenie procesu technologicznego.
 • Przygotowywanie elementów szkieletu do klejenia (naklejanie na karton, piłowanie).
 • Wykonanie elementów zwiększających estetykę budynku (okiennice, maszty, instalacja odgromowa, drzwi itp.).
 • Renowacja zniszczonych modeli (wykonywanie makiet).
 • Oklejanie modeli latarni morskich kamieniami, wykonywanie terenów zielonych (elementy makiety).
 • Lakierowanie modeli.
 • Udział w konkursach modelarskich.

Blok tematyczny: samoloty

Cele operacyjne

Uczeń:

 • Określa podstawowe dane techniczne samolotów: rozpiętość, długość, wysokość, masa własna, masa całkowita, prędkość maksymalna, pułap, zasięg.
 • Przedstawia krótki rys historyczny wykonywanego modelu.
 • Przelicza skalę modelu na wymiar rzeczywisty.
 • Omawia cechy konstrukcyjne samolotów.
 • Dokonuje doboru farb i wykonuje barwy maskujące na modelach.
 • Wprowadza własne rozwiązania konstrukcyjne do modelu (wykonanie elementów ruchomych).
 • Dobiera właściwe materiały konstrukcyjne.
 • Eksponuje swoje osiągnięcia na konkursach i wystawach.

Formy pracy:

 • Analiza danych konstrukcyjnych zawartych w instrukcji.
 • Przeliczenie skali samolotu zawartej w danych modelu.
 • Sporządzenie procesu technologicznego.
 • Przygotowywanie elementów szkieletu do klejenia (naklejenie na karton, piłowanie).
 • Analiza wykonania elementów ruchomych.
 • Wykonanie elementów ruchomych oraz zwiększających estetykę samolotu (kabina umożliwiająca pokazanie wnętrza, wsporniki i koła, śmigła, statecznik pionowy, barwy maskujące itp.).
 • Lakierowanie modeli.
 • Udział w konkursach modelarskich.

 

Blok tematyczny: pojazdy kołowe

Cele operacyjne

Uczeń:

 • Określa podstawowe dane techniczne pojazdów kołowych:, długość, szerokość, wysokość, masa własna, masa całkowita, prędkość maksymalna, zużycie paliwa.
 • Przedstawia krótki rys historyczny wykonywanego modelu.
 • Przelicza skalę modelu na wymiar rzeczywisty.
 • Omawia cechy konstrukcyjne pojazdów kołowych.
 • Dokonuje doboru farb i wykonuje barwy maskujące na modelach.
 • Wprowadza własne rozwiązania konstrukcyjne do modelu (wykonanie elementów ruchomych, np. układ napędowy, pokrywa silnika, wieża, uzbrojenie itp.).
 • Dobiera właściwe materiały konstrukcyjne.
 • Eksponuje swoje osiągnięcia na konkursach i wystawach.

Formy pracy:

 • Analiza danych konstrukcyjnych zawartych w instrukcji.
 • Przeliczenie skali samolotu zawartej w danych modelu.
 • Sporządzenie procesu technologicznego.
 • Przygotowywanie elementów szkieletu do klejenia (naklejenie na karton, piłowanie).
 • Analiza wykonania elementów ruchomych.
 • Wykonanie elementów ruchomych oraz zwiększających estetykę pojazdów kołowych (wieża czołgu, uzbrojenie, gąsienice, koła, anteny nadawcze, elementy wyposażenia: beczki, łopaty, liny holownicze itp.).
 • Lakierowanie modeli.
 • Udział w konkursach modelarskich.

Blok tematyczny: okręty

Cele operacyjne

Uczeń:

 • Określa podstawowe dane techniczne okrętów: wyporność, długość, szerokość, zanurzenie, moc, prędkość, załoga, opancerzenie, uzbrojenie.
 • Wymienia krótki rys historyczny wykonywanego modelu.
 • Przelicza skalę modelu na wymiar rzeczywisty.
 • Omawia cechy konstrukcyjne okrętów.
 • Dokonuje doboru farb i wykonuje barwy maskujące na modelach.
 • Wprowadza własne rozwiązania konstrukcyjne do modelu (wykonanie elementów ruchomych).
 • Dobiera właściwe materiały konstrukcyjne.
 • Eksponuje swoje osiągnięcia na konkursach i wystawach.

Formy pracy:

 • Analiza danych konstrukcyjnych zawartych w instrukcji.
 • Przeliczenie skali okrętu zawartej w danych modelu.
 • Sporządzenie procesu technologicznego.
 • Przygotowywanie elementów szkieletu do klejenia (naklejenie na karton, piłowanie).
 • Analiza wykonania elementów ruchomych.
 • Wykonanie elementów ruchomych oraz zwiększających estetykę okrętu (działa, maszty, olinowanie, śruby napędowe itp.).
 • Lakierowanie modeli.
 • Udział w konkursach modelarskich.
 

Blok tematyczny: Latawce

Cele operacyjne

Uczeń:

 • Określa dane konstrukcyjne latawca.
 • Dobiera długość ogona i formę wykonania.
 • Omawia cechy aerodynamiczne latawca.
 • Poprawnie wykonuje uzdy i dobiera ich długość.
 • Przygotowuje i organizuje stanowisko pracy.
 • Dobiera właściwe materiały konstrukcyjne.
 • Określa czynniki atmosferyczne wpływające na lot.

Formy pracy:

 • Analiza danych konstrukcyjnych latawców.
 • Omówienie sposobu doboru długości ogona, jego roli, sposobu wykonania uzdy i oklejenia latawca papierem oraz doboru właściwych materiałów konstrukcyjnych.
 • Porównywanie różnych rodzajów latawców: skrzynkowe, półpłaskie, płaskie.
 • Ozdabianie i kolorowanie latawców.
 • Loty wykonanych latawców na boisku szkolnym.
 • Udział w konkursach "Święto Latawca".

Działalność uczniów

 • Wykonanie makiet, modeli.
 • Przygotowanie wystawy.
 • Napisanie artykułów i umieszczenie ich na szkolnej stronie internetowej.
 • Prowadzenie dyskusji, prezentowanie własnego zdania.
 • Udział w konkursach modelarskich.
 • Projektowanie działań zmierzających do wprowadzania innowacji.
 • Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska i recyklingu (racjonalne wykorzystywanie materiałów konstrukcyjnych).
 • Umiejętność zaplanowania i organizowania stanowiska pracy
 • Opracowanie własnych rozwiązań konstrukcyjnych i wyciągnięcie wniosków z ich wdrażania.
 
 

Dalej

» Wolontariat

Kontakt

Dni wolne od zajęć, szukaj na stronie, kontakt.

Dni wolne od zajęć

 1. 2 listopada 2020 r.
 2. 4 i 5 stycznia 2021 r.
 3. 4 maja 2021 r.
 4. 4 czerwca 2021 r.

Szkolne dzwonki


Adres

Szkoła Podstawowa nr 2
im. R. Schumana w Wałczu
78-600 Wałcz
   ul. M. Konopnickiej 2
  67 258 47 28
  sekretariat(at)sp2walcz.com
  sp2walcz.com

Szukaj