BIP Sp nr 2 Wałcz
YouTube SP nr 2 Wałcz
Dziennik internetowy

Program koła modelarskiego

 

Program koła modelarskiego

"Koło modelarskie" działa w naszej szkole od 1.09.2002r.

Koło modelarskieModelarstwo uważane jako hobby może być wspaniałym przykładem rozwijania uzdolnień manualnych uczniów tak potrzebnych i przydatnych w życiu codziennym. Jest to sposób na spędzenie wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań technicznych. Uczniowie na zajęciach zajmują się indywidualnie sklejaniem modeli w zależności od zainteresowań: budynki, samoloty, czołgi, okręty oraz latawce. Ze względu na poziom umiejętności i stosowane techniki przy wykonywaniu modeli uczniowie sklejają głównie modele kartonowe.

Każdy z uczniów posiada własne stanowisko pracy wraz z niezbędnym wyposażeniem. Uczniowie zajmują się planowaniem i organizacją własnego stanowiska pracy, ćwiczą wykorzystanie prostych narzędzi do obróbki ręcznej, uczą się ekonomicznego wykorzystywania materiałów konstrukcyjnych, wzajemnie sobie pomagają podczas pracy, stosują własne rozwiązania konstrukcyjne przy budowie modeli.

Wykonane modele są malowane i lakierowane ze względów estetycznych i konserwacyjnych. Po sklejeniu modelu każdy uczeń otrzymuje kolejny do wykonania. Czas klejenia modelu jest uzależniony od stopnia jego skomplikowania oraz od zdolności manualnych i stopnia zaawansowania ucznia.

Cele:

 • Organizacja czasu wolnego uczniów.
 • Kształtowanie zasad pomocy koleżeńskiej.
 • Pogłębianie zainteresowań technicznych uczniów w ramach spędzania wolnego czasu.
 • Kreowanie cech charakteru (wytrwałości, cierpliwości, poczucia estetyki, odpowiedzialności, pracy w grupie).
 • Kształtowanie uzdolnień manualnych uczniów.
 • Doskonalenie odczytywania rysunków poglądowych i opracowywanie procesów technologicznych.
 • Kształcenie umiejętności praktycznego zastosowania narzędzi prostych.
 • Doskonalenie umiejętności przestrzennego i logicznego myślenia.
 • Organizowanie stanowiska pracy.
 • Stosowanie racjonalnego i ekonomicznego wykorzystywania materiałów konstrukcyjnych oraz praktycznego wdrażania zasad recyklingu.
 • Realizowanie własnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych w procesach wytwarzania.

Piotr Owczarek

 

Dalej

» Bloki tematyczne

Kontakt

Dni wolne od zajęć, szukaj na stronie, kontakt.

Dni wolne od zajęć

 1. 18 października 2019 r.
 2. 31 października 2019 r.
 3. 2 i 3 stycznia 2020 r.
 4. 30 kwietnia 2020 r.
 5. 12 czerwca 2020 r.

Szkolne dzwonki


Adres

Szkoła Podstawowa nr 2
im. R. Schumana w Wałczu
78-600 Wałcz
   ul. M. Konopnickiej 2
  67 258 47 28
  sekretariat(at)sp2walcz.com
  sp2walcz.com

Szukaj