Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 13.10.2021 r.