BIP Sp nr 2 Wałcz
YouTube SP nr 2 Wałcz
Dziennik internetowy

Dyrekcja szkoły

 

Andrzej Łojewski - dyrektor szkoły

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia magisterskie w zakresie geografii), ukończył studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania szkoła i placówką oświatową oraz studia podyplomowe "Nowa Szkoła" - kwalifikacje w zakresie wspierania zmian w programie dydaktyczno-wychowawczym szkoły. Pracę zawodową rozpoczął w 1989 roku w Studium Nauczycielskim w Wałczu. W latach 1999-2014 pełnił funkcję dyrektora Kolegium Nauczycielskiego w Wałczu. Inne doświadczenia zawodowe: nauczyciel geografii w II Liceum Ogólnokształcącym w Wałczu, w Gimnazjum przy Ośrodku Readaptacyjno-rehabilitacyjnym dla Młodzieży "Czcibór", wykładowca w PWSZ w Wałczu, egzaminator OKE w Poznaniu. 
Wyróżniony m.in.: Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, Nagrodami Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Nagrodami Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. 

Piotr Owczarek - wicedyrektor szkoły

Absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie. Pracę zawodową rozpoczął w 2002 roku w Gimnazjum nr 2 w Wałczu na stanowisku nauczyciela techniki a następnie matematyki. Ukończył studia podyplomowe z techniki i matematyki. Jest egzaminatorem OKE w Poznaniu. Od 2019 roku pełni funkcję wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałczu. Uczennica pod jego kierunkiem dwukrotnie uzyskała tytuł laureatki finału centralnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” a uczniowie od wielu lat zajmują najwyższe lokaty w wojewódzkich konkursach modelarskich.

Wyróżniony m.in.: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Brązowym Medalem za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju, Brązowym Krzyżem za Zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy, odznakami Zasłużony Działacz Ligi Obrony Kraju.

 

Dyrektor gimnazjum

Dyrektor szkoły

Dyrektor gimnazjum

Wicedyrektor szkoły

 

Wstecz

» Nasz patron

Kontakt

Dni wolne od zajęć, szukaj na stronie, kontakt.

Dni wolne od zajęć

  1. 18 października 2019 r.
  2. 31 października 2019 r.
  3. 2 i 3 stycznia 2020 r.
  4. 30 kwietnia 2020 r.
  5. 12 czerwca 2020 r.

Szkolne dzwonki


Adres

Szkoła Podstawowa nr 2
im. R. Schumana w Wałczu
78-600 Wałcz
   ul. M. Konopnickiej 2
  67 258 47 28
  sekretariat(at)sp2walcz.com
  sp2walcz.com

Szukaj