BIP Sp nr 2 Wałcz
YouTube SP nr 2 Wałcz
Dziennik internetowy

Dyrekcja szkoły

 

Andrzej Łojewski - dyrektor szkoły

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia magisterskie w zakresie geografii), ukończył studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania szkoła i placówką oświatową oraz studia podyplomowe "Nowa Szkoła" - kwalifikacje w zakresie wspierania zmian w programie dydaktyczno-wychowawczym szkoły. Pracę zawodową rozpoczął w 1989 roku w Studium Nauczycielskim w Wałczu. W latach 1999-2014 pełnił funkcję dyrektora Kolegium Nauczycielskiego w Wałczu. Inne doświadczenia zawodowe: nauczyciel geografii w II Liceum Ogólnokształcącym w Wałczu, w Gimnazjum przy Ośrodku Readaptacyjno-rehabilitacyjnym dla Młodzieży "Czcibór", wykładowca w PWSZ w Wałczu, egzaminator OKE w Poznaniu. 
Wyróżniony m.in.: Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, Nagrodami Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Nagrodami Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. 

Elżbieta Malingowska - wicedyrektor szkoły

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku. W latach 1983-1999 zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 1 w Wałczu. W 1999 roku rozpoczęła pracę w Gimnazjum nr 2 w Wałczu na stanowisku nauczyciela biologii.

Od 2001 roku pełni funkcję wicedyrektora szkoły. W 2003 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie Menedżerów Oświaty - Organizacja i Zarządzanie Oświatą, a w 2004 roku z Oligofrenopedagogiki. W 2006 roku uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego i uprawnienia do nauczania przedmiotu chemia.

Dyrektor gimnazjum

Dyrektor szkoły

Dyrektor gimnazjum

Wicedyrektor szkoły

 

Wstecz

» O szkole

Kontakt

Dni wolne od zajęć, szukaj na stronie, kontakt.

Dni wolne od zajęć

  1. 2 listopada 2018 r.
  2. 2 stycznia 2019 r.
  3. 10 kwietnia 2019 r.
  4. 11 kwietnia 2019 r.
  5. 12 kwietnia 2019 r.
  6. 29 kwietnia 2019 r.
  7. 30 kwietnia 2019 r.
  8. 2 maja 2019 r.

Szukaj


Adres

Szkoła Podstawowa nr 2
im. R. Schumana w Wałczu
78-600 Wałcz
   ul. M. Konopnickiej 2
  67 258 47 28
  sekretariat(at)sp2walcz.com
  sp2walcz.com