BIP Sp nr 2 Wałcz
YouTube SP nr 2 Wałcz
Dziennik internetowy

Integracja

 

Mądra integracja - Młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Dimnazjum nr 2"Integracyjny system edukacji polega na kształceniu i wychowywaniu osób z odchyleniami od normy w stanie zdrowia i rozwoju w powszechnych szkołach oraz w placówkach oświatowych, przy uwzględnieniu specyficznych potrzeb poznawczych i edukacyjnych takich uczniów oraz na stworzeniu warunków pozwalających na zaspokojenie tych potrzeb".

We współczesnej edukacji termin ten nie jest rozumiany i respektowany w zgodzie z jego definicją. W wielu placówkach pod przykryciem integracji próbuje się przemycić pewne rozwiązania, które niekoniecznie uwzględniają indywidualne predyspozycje dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Nasza szkoła jako jedyna w Wałczu ma w swojej ofercie klasy dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Są to oddziały, w których pracują wykwalifikowani nauczyciele, posiadający wykształcenie w wielu specjalizacjach. Każdy z nich dostosowuje swoje metody pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Wielu z nich chcąc uatrakcyjnić zajęcia edukacyjne tworzą autorskie programy, w realizację których włączają naszych uczniów.

Dla uczących się tu dzieci i młodzieży stworzono doskonałe warunki do nauki i rozwoju, dzięki czemu realizują tu swoje pasje m.in. w sporcie czy malarstwie. We wrześniu 2012 roku nasi uczniowie zdobyli I miejsce w I Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w Nording Walking w Sławnie.

Najważniejszym atutem jest panująca tu atmosfera bezpieczeństwa, spokoju, ciepła i tolerancji oraz fakt, ze pozostała społeczność szkoły integruje się z naszymi uczniami, poprzez udział we wspólnych uroczystościach szkolnych, imprezach okolicznościowych oraz wycieczkach. Nasi uczniowie i nauczyciele stali się koordynatorami corocznej akcji "Zjedz jabłko", która ma na celu promowanie zdrowego stylu odżywiania się. Są odpowiedzialni również za przygotowanie i przebieg dorocznego "Kiermaszu Świątecznego", z którego dochód przekazywany jest na cel charytatywny.

Współpracujemy ściśle ze Szkolnym Kołem Wolontariatu, Dyskusyjnym Kołem Filmowym i Kołem Plastycznym, jak również z innymi placówkami, m.in. ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Wałczu.

Serdecznie zapraszamy Państwa i Wasze dzieci do odwiedzenia naszej placówki i zapoznania się szczegółowo z naszą ofertą.

 

Kontakt

Dni wolne od zajęć, szukaj na stronie, kontakt.

Dni wolne od zajęć

  1. 18 października 2019 r.
  2. 31 października 2019 r.
  3. 2 i 3 stycznia 2020 r.
  4. 30 kwietnia 2020 r.
  5. 12 czerwca 2020 r.

Szkolne dzwonki


Adres

Szkoła Podstawowa nr 2
im. R. Schumana w Wałczu
78-600 Wałcz
   ul. M. Konopnickiej 2
  67 258 47 28
  sekretariat(at)sp2walcz.com
  sp2walcz.com

Szukaj