BIP Sp nr 2 Wałcz
YouTube SP nr 2 Wałcz
Dziennik internetowy

Patroni szkoły

 

Aleksander Murawicki - patron szkoły w latach 1965-1994

Aleksander MurawickiUrodziłem się 11 grudnia 1916 roku we wsi Wiemowka, Winnickiego Okręgu na Ukrainie w chłopskiej rodzinie. Dzieciństwo spędziłem przy rodzicach - rolnikach. W 1932 roku ukończyłem 7 klas i rozpocząłem pracę w kołchozie. Myśl o tym, żeby uczyć się dalej, nie dawała mi spokoju. 3 listopada 1934 r. dobrowolnie wstąpiłem do szkoły wojskowej, którą ukończyłem w 1937 roku. W ten sposób zostałem oficerem Armii Radzieckiej.

Druga wojna światowa zastała mnie na dalekowschodniej granicy mojej Ojczyzny w randze porucznika, komendanta roty. Wtedy też zostałem awansowany na stopień kapitana i komendanta oddzielnego batalionu. Takim to sposobem, dzięki władzy radzieckiej mając 26 lat zajmowałem odpowiedzialne stanowisko w Armii Radzieckiej. Od września 1939 roku ja jak i inni ludzie ZSRR dowiedziałem się o tragedii Polski, o tym, że faszystowskie czołgi i samoloty atakowały polskie drogi. Polała się krew niewinnych polskich obywateli, niszczone były bezcenne pamiątki polskiej kultury. Na prośbę polskich władz i zgodnie z rozkazem Głównego Dowództwa i Stalina, wielu oficerów Armii Radzieckiej, w tej liczbie i ja dobrowolnie, byliśmy skierowani do Wojska Polskiego, aby przekazać polskim kolegom swoje wiadomości i doświadczenie.

W wojsku polskim kolejno pełniłem funkcje:

 • zastępcy dowódcy 11 pułku piechoty, 4 Dywizji Polskiej, 1 Armii Wojska Polskiego,
 • dowódcy 44 p.p. 13 D/ Polskiej Dywizji - Tarnowskie Góry - 1945 r.,
 • dowódcy 10 oddziału Wojsk Ochrony Pogranicza (1946 r.)

Brałem czynny udział w wyzwoleniu Kołobrzegu. Będąc oficerem Armii Radzieckiej ukończyłem zaocznie akademię wojskową im. Frunzego. W 1957 r. przeszedłem z powodu choroby do życia cywilnego, jednak zachowałem prawo do noszenia munduru. Byłem nagrodzony trzema orderami "Czerwonego sztandaru" 1 kategorii. Od 1960 roku pracuję w jednym z Kijowskich zjednoczeń przemysłowych, do dnia dzisiejszego jestem weteranem pracy, Przewodniczącym Związku Weteranów II Wojny Światowej.

26.01.1978 r. A. Murawicki

Pułkownik w stanie spoczynku,
kawaler 8 orderów komunista.
Na podstawie listu A. Murawickiego

Aleksander Murawicki zmarł w roku 1984. Poniżej list żony A. Murawickiego zawiadamiający o śmierci męża.

Szanowni nauczyciele i uczniowie!

Z głębokim żalem donoszę, że w 68 roku życia zmarł Murawicki Aleksander Nikołajewicz - uczestnik wielkiej wojny ojczyźnianej, pułkownik w stanie spoczynku, aktywny obrońca polskich ziem od niemiecko-faszystowskich najeźdźców, odznaczony orderami i medalami Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. On cenił korespondencję od Was, to było dla niego coś drogiego.

Życzę Wam wszystkim dobrego zdrowia, sukcesów w pracy, szczęścia w życiu osobistym.

Bolejąca żona Anna Aleksiejewna Murawicka


Maria Konopnicka - patron szkoły w latach 1995-2004

6 styczeń 1995 r.

Maria KonopnickaW szkole odbyło się spotkanie dyrekcji szkoły p. Bogdana Wankiewicza i p. Wiesławy Płuciennik z przedstawicielami grona pedagogicznego. Spotkanie miało charakter rozmowy wstępnej odnośnie 50-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałczu i uroczystych obchodów. Jednocześnie została wysunięta myśl nadania imienia szkole. Na patronkę szkoły została zaproponowana Maria Konopnicka.

17 styczeń 1995 r.

Na spotkaniu młodszej grupy samorządu kl. I-III, opiekunki SU: p. Anna Jarczewska, p. Kornelia Obarzanek, p. Alicja Sowa przedstawiły propozycję nadania imienia szkole oraz przybliżyły sylwetkę M. Konopnickiej.

18 styczeń 1995 r.

Na Radzie Samorządu Szkolnego kl. IV-VIII opiekunka p. Barbara Sucharkiewicz przedstawiła propozycję odnośnie patronki szkoły i obchodów 50-lecia istnienia naszej szkoły. Młodzież po wymianie zdań, naradzie między sobą przyjęła propozycję M. Konopnickiej na patronkę szkoły oraz chęć włączenia się do uroczystości obchodów 50-lecia szkoły. W tymże dniu Rada Szkoły składająca się z przedstawicieli rodziców, uczniów i nauczycieli zaakceptowała zorganizowanie obchodów 50-lecia szkoły związane z nadaniem imienia Marii Konopnickiej. Dnia 23 stycznia 1995 roku na Radzie Pedagogicznej grono pozytywnie ustosunkowało się do obchodów 50-lecia i wyboru patrona szkoły.

Marzec 1995 r.

Młodzież z kl. IV-VIII na lekcjach plastyki pod kierunkiem p. Barbary Sucharkiewicz wykonuje według swojego projektu obwoluty do utworów M. Konopnickiej.

1 marca 1995 r.

Pani Dorota Klupczyńska, nauczycielka geografii a zarazem koordynator tego przedmiotu była w Wągrowcu w Szkole Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej. Szkoła nosi to imię od 1946 roku i obchodzi swoje święto 25 marca w dzień imienin Marii. 6 kwietnia 1995 r. Dla młodzieży szkolnej odbył się apel poświęcony życiu i twórczości M. Konopnickiej. Apel przygotowała nauczycielka j. polskiego p. Krystyna Borecka. Wykonawcy: Ewa Czarnecka kl. VIIc, Jagoda Gzyl-kl.Va, Natalia Szczytkowska-kl.Va, Ewa Szocińska-kl.Va, Marta Górska, Patrycja Grymajło, Anna Godzicka, Anna Nadolna, Gabriela Niećko, Kamila Garusińska.

7 maj 1995 r.

Przebieg uroczystości 50-lecia szkoły

 • Odprawienie mszy świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. prałata dr Romualda Kunickiego w asyście ks. Jana Stankiewicza (absolwent "dwójki") i ks. Jerzego Dalaka (były katecheta "dwójki")
 • Nadanie prawa posiadania sztandaru oraz wręczenie aktu nadania szkole imienia Marii Konopnickiej przez kuratora oświaty p. Donatę Kilar
 • Poświęcenie tablicy pamiątkowej przez absolwenta "dwójki" ks. Jana Stankiewicza
 • Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez absolwentkę i nauczycielkę "dwójki" p. Alicję Kuczkowską
 

Wstecz

» Baza sportowa

Kontakt

Dni wolne od zajęć, szukaj na stronie, kontakt.

Dni wolne od zajęć

 1. 2 listopada 2020 r.
 2. 4 i 5 stycznia 2021 r.
 3. 4 maja 2021 r.
 4. 4 czerwca 2021 r.

Szkolne dzwonki


Adres

Szkoła Podstawowa nr 2
im. R. Schumana w Wałczu
78-600 Wałcz
   ul. M. Konopnickiej 2
  67 258 47 28
  sekretariat(at)sp2walcz.com
  sp2walcz.com

Szukaj