BIP Sp nr 2 Wałcz
YouTube SP nr 2 Wałcz
Dziennik internetowy

Poradnictwo zawodowe

 

Badania uczniów klas 3. gimnazjum pod kątem wyboru zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej.

Poradnictwo zawodowePoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu informuje o możliwości przeprowadzenia badań, które pozwolą na określenie możliwości intelektualnych, uzdolnień, preferencji i skłonności zawodowych. Pomogą uczniom kończącym gimnazjum dokonać wyboru zawodu i określić dalszą drogę kształcenia. 

 • Badania przeprowadzają psycholog, pedagog i doradca zawodowy. 
 • Udział uczniów w badaniach jest bezpłatny i dobrowolny oraz odbywa się za zgodą rodziców. 
 • Listy uczniów zainteresowanych tą formą pomocy proszę o przesłanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu, ul. Południowa 10 b.

Bliższych informacji udzielają: 

 • dyrektor Marek Syrnyk 
 • psycholog Mirosława Ustrzycka 
 • tel. kontaktowy 67 387 16 29, 67 387 20 14 

Stan zdrowia ucznia oraz ewentualne przeciwwskazania zdrowotne a przyjęcie ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej 

Uczniowie klas III gimnazjum mający problemy zdrowotne (np.poważne skrzywienie kręgosłupa, znaczną wadę wzroku czy słuchu, silną alergię, astmę, wadę serca, chorują na epilepsję, cukrzycę i inne choroby przewlekłe) wymagają szczególnej pomocy w podjęciu decyzji zawodowej. Mogą ją uzyskać w poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Rodzice mogą się zgłaszać z dzieckiem do poradni indywidualnie. Badanie jest dobrowolne i bezpłatne. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Uczniowie po badaniu uzyskują poradę zawodową. W uzasadnionych przypadkach również pisemną opinię o pierwszeństwie przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej. 

Opinia powoduje, że uczeń przy równorzędnej ilości punktów w procesie naboru, jest przyjęty w pierwszej kolejności. 

Uczeń powinien przynieść do poradni następującą dokumentację: 

 • zaświadczenie od lekarza specjalisty o swoim stanie zdrowia np. skrzywienie kręgosłupa - od ortopedy, wada wzroku - od okulisty itp. 
 • informacje dotyczące przebytego leczenia np. wyniki badań, wypisy ze szpitala itp.
 • kserokopię świadectwa z II klasy lub wypisane oceny 

Kontakt 

tel. 67 387 16 29, 67 387 20 14 lub przez pedagoga szkolnego

 

Dalej

» Szkoła Jakości

Kontakt

Dni wolne od zajęć, szukaj na stronie, kontakt.

Dni wolne od zajęć

 1. 18 października 2019 r.
 2. 31 października 2019 r.
 3. 2 i 3 stycznia 2020 r.
 4. 30 kwietnia 2020 r.
 5. 12 czerwca 2020 r.

Szkolne dzwonki


Adres

Szkoła Podstawowa nr 2
im. R. Schumana w Wałczu
78-600 Wałcz
   ul. M. Konopnickiej 2
  67 258 47 28
  sekretariat(at)sp2walcz.com
  sp2walcz.com

Szukaj