BIP Sp nr 2 Wałcz
YouTube SP nr 2 Wałcz
Dziennik internetowy

Szkoła Jakości

 

Wśród najlepszych

Nadanie szkole Certyfikatu Jakości20 października wałeckie Gimnazjum nr 2 (obecnie Szkoła Podstawowa) im. Roberta Schumana otrzymało certyfikat "Zachodniopomorska Szkoła Jakości". Wśród przybyłych na uroczystość gości byli m.in. zachodniopomorski kurator Jerzy Kotlęga, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Wałczu Izabela Albrecht, ks. prałat Romuald Kunicki, burmistrz Wałcza Zdzisław Tuderek oraz dyrektorzy innych miejskich placówek oświatowych. Na trybunach sali gimnastycznej oprócz młodzieży i nauczycieli, stawili się także rodzice, przyjaciele i sympatycy szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia ślubowania na sztandar szkoły przez 190. uczniów pierwszych klas. Następnie kurator J. Kotlęga wręczył certyfikat "Szkoły Jakości" dyrektor Gimnazjum Jolancie Chłopińskiej.

Ten tytuł jest najważniejszym wyróżnieniem edukacyjnym, a otrzymując go, wałecka szkoła znalazła się w elitarnym gronie 10 gimnazjów z zachodniopomorskiego - podkreślił J. Kotlęga. Na tle wielu obszarów bylejakości, jakie są jeszcze na mapie edukacyjnej województwa, wałecka "dwójka" jest wzorem dla innych placówek oświatowych. Gratuluję dyrekcji, gronu pedagogicznemu oraz samym uczniom zaszczytnego tytułu, ale przestrzegam, że utrzymanie tego miana będzie zapewne trudniejsze od jego zdobycia.

Izabela Albrecht podkreśliła natomiast, że tytuł jest niewątpliwie satysfakcjonujący, ale najważniejsze, że szkoła bardzo dobrze realizuje swoją misję, czyli właściwie uczy i wychowuje młodzież.

Z gratulacjami pośpieszyli także goście, a Z. Tuderek zobowiązał dyrektorów podległych sobie placówek do starań o uzyskanie podobnego tytułu w najbliższym czasie.

Wiesław Powalisz

"Pojezierze Wałeckie" nr 43 (448) 27 października 2005 r.

 

Dalej

» Historia szkoły

Kontakt

Dni wolne od zajęć, szukaj na stronie, kontakt.

Dni wolne od zajęć

  1. 18 października 2019 r.
  2. 31 października 2019 r.
  3. 2 i 3 stycznia 2020 r.
  4. 30 kwietnia 2020 r.
  5. 12 czerwca 2020 r.

Szkolne dzwonki


Adres

Szkoła Podstawowa nr 2
im. R. Schumana w Wałczu
78-600 Wałcz
   ul. M. Konopnickiej 2
  67 258 47 28
  sekretariat(at)sp2walcz.com
  sp2walcz.com

Szukaj