Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej nr 2 im. R. Schumana w Wałczu


G2 Wałcz

Rekrutacja
do Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałczu

G2 Wałcz


Postępowanie rekrutacyjne – dokumenty


Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 na rok szkolny 2021/2022Oświadczenie o woli przyjęcia do szkoły
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

Zgodnie z Zarządzenie nr 0050.1.5.2021 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 19 styczna 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Wałcz, a także podania kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych w tym postępowaniu podaję terminy składania wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych:

SP2 Wałcz

Andrzej Łojewski – dyrektor szkoły