Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 – 1.09.2021
Pasowanie klas I